Senest opdateret: marts 2020

Disse regler og vilkår gælder for alle medlemmer og kunder hos YOGA SAHL & MASSAGE (YSM), CVR: 38579606

General information

Når du aktiverer dit medlemskab hos YSM, accepterer medlemmet (i det følgende benævnt “du”) disse vilkår og betingelser. Du accepterer også YSMs regler og den gældende fortrolighedspolitik, der kan findes længere nedenfor og på vores websted. Du giver ligeledes dit samtykke til, at YSM sender dig servicemail til at informere dig om ændringer i dit medlemskab osv.

1. Person data

Når du aktiverer et medlemskab hos YSM, skal du angive dit fulde navn, adresse, e-mail-adresse, fødselsdag, køn og telefonnummer.

YSM vil lejlighedsvis tage video / fotografier i studiet til markedsføring. Jeg vil altid informere om dette inden og du har ret til ikke at være en del af fotos / videoer.

Oplysninger om ændringer i dit medlemskab, fakturering og sagsbehandling sendes som regel til den e-mailadresse, du har givet YSM ved registrering. Hvis du ikke giver en gyldig e-mailadresse ved registrering, forbeholder YSM sig retten til at afvise din ansøgning om medlemskab hos YSM.

2. Misbrug

Dit medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre. Misbrug af et medlemskab vil medføre et gebyr i henhold til gældende satser og vil medføre en øjeblikkelig ophør af medlemskabet.

3. Kontakt information

YSM træffer foranstaltninger for at sikre, at YSM holder sig ajour med dine kontaktoplysninger, inklusive din adresse, e-mail-adresse og telefonnummer. Vi opdaterer dine kontaktoplysninger, når vi er i kontakt med dig eller gennem vores medlemskabstjeneste.

YSM opfordrer dig også til at opdatere dine personlige oplysninger, hvis de skulle ændre sig. Du kan opdatere dine personlige oplysninger ved at kontakte YSM eller YSM-medlemskabstjenesten.

4. Medlemskab og priser

Du finder en liste over priser og medlemskaber her: http://yogasahl.dk/priser/

5. Refund policy

Måske skifter du mening efter dit køb. Som udgangspunkt er der ingen refusion af dit køb. Du kan evt overdrage dit køb til en anden efter aftale med YSM. I tilfælde af spørgsmål er du velkommen til at kontakte pernille@yogasahl.dk

6. Varighed

Periodiske medlemskab udløber automatisk ved udgangen af den periode, for hvilken betaling er foretaget. Et nyt periodisk medlemskab kan derefter købes til den gældende standardpris.

7. Betaling

Når du køber et medlemskab, betaler du forud for hele den valgte periode. Når du betaler for massage, betaler du ved endt behandling.

8.Prisændringer

Prisændringer vil blive oplyst I studiet og online. Prisstigninger vil blive oplyst 30 dage før de træder i kraft. Prisnedjusteringer vil blive træde I kraft I given tidsintervaller, og kan offentliggøres samtidig med at de sættes i kraft.

9. Personer under 18 år

Personer under 18 år og andre der kræver værge, kan kun blive medlemmer af YSM, hvis en person i lovlig alder køber et medlemskab for dem. Den person, der er værge, er derefter ansvarlig for ethvert krav, som YSM måtte have i relation til den mindreåriges medlemskab.

10. Helbredstilstand og personskade

Alle medlemmer og massageklienter deltager i YSM’s aktiviteter på egen risiko. Du er ansvarlig for at sikre, at dit helbred er i en sådan stand at du sikkert kan deltage i de aktiviteter YSM tilbyder. YSM kan ikke holdes ansvarlig for personskade som følge af ulykker, forkert træning, manglende oplysninger før og under behandling eller interaktion med andre besøgende. YSM kan heller ikke holdes ansvarlig for evt. gener opstået efter behandling. Du altid selv ansvarlig for ikke at presse dig og din krop mere end den kan holde til.

11. Værdigenstande

YSM er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller materielle skader eller for tyveri fra studiet.

12. Regler

Medlemmer er forpligtet til at overholde gældende medlemsvilkår samt regler og instruktioner givet af YSM-personale og husk:

Vis respekt for studiet og andre ved at holde støj til et minimum.

Ryd op efter sig selv.

Vis respekt for studiets redskaber såsom måtter, klodser, bælter, puder, tæpper mv. Disse materialer må ikke fjernes fra studiet.

13. Aflysning af deltagelse på hold eller af behandling

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et hold, skal du annullere senest tre (3) timer før den planlagte starttid. Du skal annullere via YSM-appen.

Hvis du bliver forhindret i at komme til en behandling, skal du annullere din tid senest 24 timer før. Annullerer du ikke din behandlings tid rettidigt, afregnes du 50% af behandlingsprisen.

Kom mindst 10 minutter for din planlagte tid. Døren låses når holdet eller behandlingen starter.

14. Ændringer af betingelser

YSM forbeholder sig ret til regelmæssigt at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser. Hvis du ikke senere ønsker at opretholde dit medlemskab på grund af ændringerne, har du ret til at opsige dit medlemskab.

YSM har ret til at foretage ændringer af regler, holdplaner, lokaler, udstyr og åbningstider uden forudgående varsel.

15. Nyhedsbreve og information

Du kan vælge og fravælge de typer oplysninger, du ønsker at modtage fra YSM og / eller YSMs partnere. Du modtager kun en kvittering, hvis du vælger at få e-mails og underretninger, når du opretter en profil på webstedet eller appen. Mangel på denne mulighed vil føre til, at du ikke modtager kvitteringen.

Når du opretter dit medlemskab, accepterer du de typer information, du ønsker at modtage. Du har når som helst ret til at ændre dit samtykke eller trække samtykke til information tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte YSM eller YSM-medlemskabstjenesten.

Hvis du fravælger at modtage information fra YSM, fravælger du også, mulig information om aflysninger, ændringer af tidsplanen osv. Dette kan YSM ikke stilles til ansvar for.

Scroll to Top